KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR                                                             ŠKOLSKI ODBOR             Na osnovu člana  85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Službene novine HNK-a broj. 5/2000, 4/2004. 5/04. Pročitaj više