Stručni saradnici

Vilda Husković      pedagog

Eldina Kara            pedagog

Ajla Marić               školski psiholog