Produzeni boravak

Godišnji plan i program organiziranog slobodnog vremena u nastavi produženog boravka za školsku godinu 2017/2018.

Razredi:

I, II i III

Odgajateljica:

          Alma Merzić, psiholog

Stručni tim:

          Ermina Kevelj, prof. engleskog jezika

          Almira  Krpo, prof. likovne kulture

          Alisa Lizde, prof. njemačkog jezika 

 1. Ciljevi programa

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opća cilja)

 1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
 2. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i saradnju s ostalima kako bi doprinijela/ doprinio dobru u društvu
 3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Specifični ciljevi:

 • potpun i harmoničan razvoj djeteta
 • važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)
 • fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)
 • izmjena mnogobrojnih pristupa učenju
 • učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
 • ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje
 • osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju
 • pismenost (jezična i matematička)
 • razvoj osjećaja za naš identitet
 • razvijanje duhovne dimenzije života
 • globalna dimenzija modernog življenja
 • pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije
 • funkcioniranje kurikuluma u odnosu na jednakost i korektnost pristupa u obrazovanju
 • partnerstvo u obrazovanju
 • uloga tehnologije u obrazovanju
 • briga o djeci s posebnim potrebama
 • temeljna uloga obrazovanja u ranom djetinjstvu
 • olakšavanje prelaza iz nižiš u više razrede osnovnog obrazovanja
 • uloga rada u produženom boravku u postavljanju uzorka za cjeloživotno učenje
 1. Stručni tim za rad u produženom boravku

Stručni tim za rad u produženom boravku čine voditelj/ica produženog boravka, učitelji razredne nastave za  odjeljenja koje pohađaju djeca uključena u produženi boravak, vjeroučiteljica, profesori engleskog jezika i profesorica njemačkog i turskog  jezika. Svi rade u timu, odnosno zajedno planiraju i programiraju sve aktivnosti (godišnje, mjesečno i sedmične), dogovaraju se o zajedničkim i odvojenim aktivnostima. Uz stručni tim u radu u produženom boravku sarađuje i stručni saradnik (pedagog) u vezi savjetovanja roditelja i učitelja u slučaju poteškoća ili problema u prilagođavanju.

 1. Raspored rada u produženom boravku

Produženi boravak počinje od 8:00 i traje do 16:00 sati.

Rad se odvija u sljedećim aktivnostima:

Raspored rada:

7.30 – 8.00 – učenici dolaze u školu, s tim da je za one koji dolaze ranije organizirano slobodno vrijeme ( igre,doručak….)

8.00 – 8.30 – medijska kultura, gledamo crtane filmove, bajke ili neku dječiju emisiju

8.30 – 9.00 – doručak

9.00 – 10.30 – domaća zadaća, dnevni zadaci, samostalni rad s učenicima

10.30 – 11.30 – slobodno organizirano vrijeme (društvene igre, igre na školskom igralištu)

11.30 – 12.00 – užina (voće), spremanje za školu, te preuzimanje učenika koji pohađaju prvu smjenu

12.00 – 13.00 – odmor za učenike koji su došli iz škole, razgovor o aktivnostima i proteklom danu u školi.

13.00 – 14.00 – ručak

14.00 – 14.30 – domaća zadaća, dnevni zadaci, samostalni rad s učenicima.

14.30 – 16.00 – užina (voće) slobodno organizirano vrijeme ( društvene igre, igre na školskom igralištu).

16.00 – 16.30 – pospremanje radnog prostora i odlazak učenika iz Produženog boravka