Menadžment i administracija

Džemal Juklo – direktor, prof. bosanskog jezika i književnosti

Aida Bralj  koordinator PO Gubavica, nastavnica biologije i hemije

Munirka Muraspahić – sekretar

Ramiza Hebibović – računovođa