I razred

Prvi razred, prvo polugodište

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

VISOKI NIVO

 • mogu se slobodno izražavati potpunim prostim rečenicama
 • određuje inicijalnu, medijalnu i finalnu poziciju glasa u riječi
 • pravilno artikuliše glasove
 • rastavlja riječ na glasove
 • sastavlja glasove u riječ
 • sastavlja riječi u rečenice
 • pravilno i smisleno govori
 • razlikuje i klasifikuje riječi koje označavaju predmete i  bića (slika-riječ)
 • orijentiše se u odnosu na sebe, u prostoru i na papiru

SLABIJI NIVO

 • Prepoznaje i imenuje glasove
 • Prepoznaje i imenuje predmete i bića
 • Imenuje slog, riječ, rečenicu
 • Zna da se riječ sastoji od glasova
 • Zna da se rečenica sastoji od riječi
 • Prepoznaje slovo kao znak za određeni glas

MATEMATIKA

VISOKI NIVO

 • Klasifikuje predmete na osnovu obilježja
 • Uočava međusobni odnos predmeta(upoređuje predmete po boji, veličini, dužini, visini, širini, debljini)
 • Reda predmete po veličini, dužini, visini, širini, debljini
 • Koristi odgovarajuće izraze da opiše odnose(veće-manje, duže-kraće,više-niže,šire-uže,deblje-tanje)
 • Niže predmete s obzirom na njihovu:boju, veličinu, dužinu, visinu, širinu i debljinu i otkriva reverzibilnost niza
 • Može staviti predmet u dati položaj(blizu, daleko, gore, dolje, lijevo, desno, ispred-između-iza, ispod-iznad, unutra-van-na, uspravno-koso-vodoravno)
 • Vizuelno i osjetom dodira prepoznaje modele
 • Razlikuje i klasifikuje oble i rogljaste predmete
 • Uočava sličnosti među predmetima i razlike među njima
 • Razlikuje i klasifikuje predmete oblika lopte, kocke, kvadra, valjka, piramide
 • Uočava i stvara nizove predmeta različitog oblika, ploha i uočava reverzibilnost niza
 • Razlikuje površi(ravne i zakrivljene)
 • Razlikuje i klasifikuje likove krug, trougao, kvadrat, pravougaonik
 • Uočava i stvara nizove od likova
 • Može odrediti unutrašnjost i spoljašnjost na konkretnim predmetima
 • Stavlja predmete u položaj:unutar, izvan, na
 • Crta pravu i krivu liniju
 • Zatvara otvorenu liniju (i obrnuto)
 • Grafički prikazuje likove, linije
 • Uočava i zaključuje zajedničku osobinu više predmeta
 • Otkriva osobinu po kojoj su razvrstani predmeti
 • Klasifikuje predmete prema jednoj osobini(boji, obliku, veličini, na osnovu materijala od kojeg su napravljeni,…)

SLABIJI NIVO

 • Imenuje boje predmeta
 • Imenuje odnose među predmetime:viši, niži, najviši, najniži..
 • Imenuje položaj predmeta:koso, uspravno, vodoravno;gore, dolje, ispred-iza,…
 • Zna šta je blizu, daleko, gore, dolje,..
 • Zna da se predmeti kotrljaju ili klize
 • Zna da predmeti mogu biti obli i rogljasti
 • Vizuelno posmatra, imenuje i razlikuje predmete oblika kocke, kvadra,..
 • Prepoznaje i imenuje loptu, valjak, kocku, kvadar, kupu i piramidu
 • Zapaža sličnosti i različitosti predmeta iz neposrednog okruženja sa geometrijskim tijelima
 • Prepoznaje i pokazuje plohu, zna da je ploha granica kocke, kvadra,..
 • Imenuje plohe koje omeđuju kocku, kvadar, valjak, uočava plohe predmeta
 • Prepoznaje i imenuje likove:krug, trougao,kvadrat, pravougaonik
 • Uočava i imenuje liniju, imenuje pravu i krivu liniju, imenuje otvorenu i zatvorenu liniju, razlikuje prave i krive linije
 • Zna da je tačka presjek linija, identifikuje i označava tačke gdje se linije presjecaju
 • Zna  šta je unutrašnjost, a šta spoljašnjost zatvorene linije

MOJA OKOLINA – VISOKI NIVO

 • Koriste prigodne pozdrave-u obraćanju i ophođenju sa i prema drugima koristi prigodne riječi:“molim“, „hvala“, „izvini“, „izvoli“
 • Poštuje upute i pravila organizovanog ulaska i izlaska iz učionice, škole
 • Razumije i poštuje dogovorena pravila u razrednoj zajednici
 • Obraća se drugima za pomoć ukoliko mu/joj je potrebna  i komunicira sa drugovima,učiteljicom,ostalim zaposlenicima u školi,opisuje načine lijepog ponašanja
 • Opisuje posao zaposlenika u školi
 • Izvršava svoje obaveze, poštuje kućni red škole
 • Brine o ličnoj higijeni  i o higijeni učioničkog prostora
 • Pravilno koristi i čuva vlastiti i zajednički pribor za rad, pravilno koristi i čuva dostupne materijale i stvari u učionici i samostalno sprema korištene stvari
 • Opisuje članove porodice i zanimanja članova uže porodice, opisuje dužnosti članova porodice u porodičnom okruženju
 • Opisuje prostorije u stanu ili kući, ispunjava svoje obaveze samostalno ili uz pomoć nekoga od članova porodice
 • Uočava opasnosti od neispravnih kućanskih aparata, može opisati načine rukovanja kućanskim aparatima, namještajem
 • Može opisati načine i postupke održavanja higijene u stanu, kući
 • Posmatra, prati, bilježi i opisuje osnovne karakteristike godišnjih doba(vremenske promjene, vremenske pojave, promjene na biljkama i životinjama)
 • Opisuje način života(odijevanje, ishrana…) i rada ljudi u različita godišnja doba
 • Predstavlja zabilježene promjene(tabelarno, grafički)

SLABIJI NIVO

 • Zna svoje ime i prezime, zna priču o tome kako je dobio/la ime, zna koliko ima godina,  kad je rođen/a, zna koliko je visok/a, zna koliko ima kilograma, zna boju svojih očiju, kose, zna ime mjesta, naselja, ulice u kojoj živi
 • Zna ime učiteljice i svakog učenika u razrednoj zajednici
 • Zna naziv škole i imenuje prigodne pozdrave u školi
 • Imenuje dogovorena pravila u razrednoj zajednici, zna imenovati „čarobne riječi“, zna načine lijepog ponašanja
 • Imenuje prostorije u školi i zna njihovu namjenu, imenuje radnike u školi i zna njihov posao, imenuje školske prostorije i zna njihovu namjenu
 • Zna obaveze učenika i njihova prava, zna šta je kućni red
 • Zna nabrojati školski pribo, zna šta je zvono, koja je njegova namjena
 • Zna nabrojati opasna mjesta u školi(ograda, stepenice…), zna kako se ponašati u slučaju nesreće ili neke neugodne, neprijatne situacije
 • Zna nabrojati članove svoje porodice, imenuje članove porodice(brat,sestra,otac,majka,nena,djed)
 • Imenuje zanimanja članova uže porodice
 • Zna imenovati i nabrojati dužnosti članova porodice u porodičnom okruženju
 • Zna imenovati prostorije u stanu ili kući, zna imenovati kućanski namještaj i aparate,razumije važnost pravilnog rukovanja kućanskim aparatima
 • Imenuje sredstva za održavanje lične higijene i higijene i higijene u stanu, kući, razumije važnost održavanja lične higijene i higijene u stanu, kući
 • Imenuje osnovne karakteristike godišnjih doba(vremenske promjene, vremenske pojave,promjene na biljkama i životinjama)