Geografija

KRITERIJI  OCJENJIVANJA
NASTAVNI  PREDMET   –   GEOGRAFIJA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odličan  (5)

 

 

 

-Učenik je usvojio gradivo sa potpunim razumjevanjem i proširuje ga vlastitim iskustvom.

-Orginalan je i samostalan za rješavanje zadataka.

-Izrazito temeljno i opširno povezuje gradivo sa ostalim temama i predmetima.

-Izuzetno samostalno iznosi zaključke pri analizi geografskih problema.

-S lahkoćom obrazlaže i dokazuje geografske pojave i procese.

-Logički zaključuje i povezuje sa životnom praksom.

-Brzo, tačno i samostalno pokazuje i čita geografske pojmove.

-Izrazito točno i brzo analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te samostalno

-izrazita sposobnost povezivanja i „čitanja“ naučenog gradiva sa karte (paralelno pokazivanje na karti sa iznošenjem teorije)

-Izrazito uspješno koristi kartu pri orijentaciji u prostoru

– Brzo, tačno, opširno, logično i argumentirano odgovara na postavljena pitanja

– U potpunosti razumije nastavne sadržaje, proširuje ih vlastitim iskustvom i primjenjuje u životnim situacijama.

– Samostalno izvodi zaključke i uočava uzročno-posljedične veze, geografske pojave i procese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrlo  dobar  (4)

 

 

 

-Kvaliteta znanja je tačna i opširna, a način iznošenja gradiva je uglavnom logičan te sa razumijevanjem.

-Uspješno primjenjuje stečena znanja

-Polagano i sporije ali tačno uočava osnovne geografske pojave i procese.

-Opširno povezuje nastavno gradivo s ostalim temama i predmetima.

-Samostalno izvodi zaključke pri analizi geografskih problema.

-Obrazlaže i dokazuje osnovne geografske pojave i procese.

-Pokazuje logičko zaključivanje i povezivanje s životnom praksom.

-Tačno i samostalno, no sporije, pokazuje i „čita“ geografske pojmove.

-Tačno analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te samostalno donosi zaključke.

-Uspješno koristi geografsku kartu pri orijentaciji u prostoru.

Sporije, ali tačno, logično i uglavnom argumentirano odgovara na postavljena pitanja uz eventualno postavljanje potpitanja.

– Razumije nastavne sadržaje i uspješno primjenjuje stečena znanja.

– Tačno uočava geografske sadržaje na geografskoj karti i uspješno analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te uglavnom samostalno donosi zaključke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobar (3)

 

-Kvaliteta znanja je prosječna, a način iznošenja gradiva je logičan tek u pojedinim dijelovima.

-Polagano i uz pomoć nastavnika uočava geografske pojave i procese.

-Prosječno povezuje nastavno gradivo s ostalim temama i predmetima.

-Djelomično i nepotpuno izvodi zaključke pri analizi geografskih problema.

-Uz pomoć nastavnika obrazlaže i dokazuje osnovne geografske pojave i procese.

-Prosječno i djelomično logički zaključuje i povezuje s životnom praksom.

-Većinu zadanih pojmova pokazuje točno.

-Djelomično razvijena kartografska pismenost.

-Uočava i prepoznaje pojedine geografske sadržaje na geografskoj karti i koristi se njima uz pomoć nastavnika.

-Polagano i uglavnom točno odgovara na postavljena pitanja, uz pomoć nastavnika.

– Uglavnom razumije nastavne sadržaje i djelomično primjenjuje stečena znanja

– Uz pomoć nastavnika izvodi zaključke.

– Djelomično uočava geografske sadržaje na geografskoj karti i nepotpuno analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te prosječno donosi zaključke.

– Povremeno nije spreman iskazati znanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoljan  (2)

 

 

 

-Reakcija učenika na postavljeno pitanje je djelomična, kvaliteta znanja je nepotpuna i površna sa greškama, a način iznošenja znanja tek zadovoljavajući uz sposobnost razgovora sa nastavnikom.

-Otežano povezuje stečena znanja s konkretnim primjerima.

-Površno i djelomično i uz pomoć nastavnika uočava geografske pojave i procese.

-Teško uočava i prepoznaje pojedine geografske sadržaje na geografskoj karti i slabo se koristi njima.

-Nepotpuno i s pogreškama analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te zahtjeva veliku pomoć nastavnika.

– Vrlo površno i djelomično „čita“ i koristi kartu.

– Ne razumije u potpunosti nastavne sadržaje i otežano primjenjuje stečena znanja.

– Uz znatnu pomoć nastavnika na jednostavan način nabraja i opisuje geografske pojmove i procese

– Kod donošenja zaključaka nailazi na veće probleme

– Površno uočava geografske sadržaje na geografskoj karti i s pogreškama analizira kartografske, grafičke i slikovne priloge te nesamostalno donosi zaključke