Konkurs za direktora

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar JU Osnovna škola „ Zalik“Mostar Školski odbor   Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97), čl. 97. Zakona o osnovnom Pročitaj više