Vijeće roditelja i škole

Plan i program rada Vijeća roditelja i Škole za školsku 2017/2018.godinu

 

Br. Cilj Aktivnost
1.    Unaprijediti status Vijeća roditelja i škole 1.1 Sudjelovanje u projektu Obrazovanje za pravedno društvo;

1.2 Oglasna ploča Vijeća roditelja i škole u holu škole;

1.3 Izrada i usvajanje Kodeksa ponašanja roditelja;

2. Donacije-financijski doprinos 2.1 Izložba i prodaja  proizvoda na Bazaru kreativnosti  tokom mjeseca decembra

2.2 Pomoć u prikupljanju donacija

2.3 Doprinos uređenju školskoga dvorišta;

3. Socijalno-humanitarni  rad 3.1 Pomoć materijalno-ugroženim učenicima;

3.2 Prikupljanje pomoći učenicima koji ne mogu platiti ekskurziju;

3.3 Pomoć oboljelim učenicima;

3.4 Organiziranje i provođenje  humanitarne akcije Paket ljubavi;

4. Unapređenje nastavnoga procesa 4.1 Prijedlozi za smanjenje broja izostanaka;

4.2 Razmatranje izvještaja  o uspjehu učenika;

4.3 Prijedlozi za poboljšanje kvalitete nastavnoga procesa;

5. Saradnja s drugim tijelima 5.1 Redovna saradnja sa direktorom

5.2 Redovna saradnja sa Školskim odborom;

5.3 Ostvariti saradnju sa Vijećem učenika;

5.4 Ostvariti saradnju sa Vijećem roditelja drugih škola na području HNK-a i šire;

5.5 Sudjelovanje u koordinacijskim timovima škole;

5.6 Organizovanje posjeta važnim institucijama;

6. Podrška  nastavnicima i učenicima 6.1 Sudjelovanje u organizaciji školskih projekata;

6.2 Kod  učenike  poticati  kreativnost;

7. Poboljšati internu i eksternu komunikaciju 7.1 U radu Vijeća roditelja i Škole više koristiti informacijske tehnologije( facebook, ankete, upitnike…);

7.2 Predlozi  za bolju organizaciju Vijeća učenika;

8. Društvena odgovornost 8.1 Sudjelovanje u ekološkim akcijama;

8.2 Razmjena udžbenika;

9. Radionice-predavanja 9.1 Školski pedagog jednom godišnje upoznaje Vijeće roditelja sa provođenjem  radionica;

9.2 Organizovanje radionica: nasilje i ovisnosti i sudjelovanje na njima;

Izbor roditelja u slijedeće timove:

  • Tim za praćenje implementacije Akcionog plana maloljetničke delikvencije
  • Tim za podršku inkluzivnom obrazovanju
  • Praćenje i promovisanje zdravog života djece
  • Kulturno i javno djelovanje škole

 

Arhiva: