Riječ direktora

Dragi učenici, profesori, roditelji i ostali prijatelji Osnovne škole “Zalik”,
zahvaljujući entuzijazmu i požrtvovanosti svih zaposlenika naše škole, očekivanja su velika, želje i mogućnosti prate isti korak na putu ka uspjesima. U misiji koju živimo želimo mlade povjerene nam generacije, pripremiti da budu na ponos svojim roditeljima. Želimo im ukazati da probleme mogu rješavati samo suočavanjem sa njima, a ne izbjegavati ih. Sredina i okruženje koje pruža naša škola najbolji su temelj za postizanje visokih kriterija. Škola smo koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za svu djecu. Pružamo individualno poučavanje za svako dijete, jer svaki učenik je individua za sebe.