Službe

U školi postoje brojne službe  koje omogućavaju da ova odgojno-obrazovna ustanova obavlja svoje dužnosti.

 

Školski odbor:

Amela  Begović – predsjednik, prof. hemije

Alen Jaganjac – član, psiholog

Sejo Krhan – član, prof. vjeronauke

Adisa Pajević – član, prof. razredne nastave

Ajida Pintul – član, dipl. pravnik

Izedin  Kurtović – dipl. ekonomista

 

Menadžment škole:

Dzemal Juklo – direktor, prof. bosanskog jezika i književnosti

Aida Bralj –koordinator PO Gubavica, nastavnica biologije i hemije

 

Stručni saradnici:

Vilda Husković – pedagog,

Eldina Kara – pedagog,

Ajla Marić – školski psiholog

 

Administracija

Munirka Muraspahić – sekretar,

Ramiza Hebibović –  računovođa.