Kriteriji ocjene vladanja

KRITERIJI OCJENE VLADANJA

VLADANJE UČENIKA JE PONAŠANJE UČENIKA NA NASTAVNIM I SVIM DRUGIM OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG

PODRUČJA PRAĆENJA:

 1. ODNOS PREMA RADU
 2. ODNOS PREMA UČENICIMA
 3. ODNOS PREMA UČITELJIMA I OSTALIM DJELATNICIMA
 4. ODNOS PREMA ŠKOLSKOJ IMOVINI TE DRUŠTVENOM I PRIRODNOM OKRUŽJU

Razrednik procjenjuje ponašanje učenika po segmentima svakog pojedinog područja i na kraju daje svoj konačan prijedlog ocjene iz vladanja i iznosi ga Odjeljenjskom  vijeću.

 1. ODNOS PREMA RADU

  PRIMJERNO  VLADANJE DOBRO LOŠE
 • redovno pohađanje nastave i ostalih aktivnosti
 • primjeran odnos prema učenju i radu
 • poštivanje dogovorenih pravila 
 • izvršavanje dogovorenih zadataka(nošenje pribora, opreme,..)
 • prihvatanje odgovornosti za svoje postupke 
 • pohađa nastavu i ostale aktivnosti uz neki izostanak
 • prosječno savladava  gradivo
 • postavljena pravila uglavnom poštuje
 • uglavnom nosi pribor i opremu
 • ponekad ne prepoznaje odgovornost za svoje postupke
 • neredovno pohađa nastavu i neopravdano izostaje s nastave
 • loš odnos prema učenju i radu
 • često krši i ne poštuje dogovorena pravila
 • vrlo rijetko nosi pribor i opremu
 • ne prihvata odgovornost

2. ODNOS PREMA UČENICIMA

  PRIMJERNO  VLADANJE DOBRO LOŠE
 • ne ometa druge učenike u praćenju nastave
 • ne ugrožava, ne vrijeđa, ne ismijava, ne prijeti i ne psuje
 • ne izaziva sukobe
 • poštuje pravila timskog rada
 • poštuje tuđa prava
 • inzistira na otkrivanju počinitelja  za pojedine incidente
 • prihvata odgovornost za svoje postupke
 • povremeno ometanje –II-
 • ponekad ugrožava, vrijeđa, ismijava i psuje druge učenike
 • rijetko izaziva sukobe
 • ponekad odbija pravila timskog rada
 • uglavnom poštuje tuđa prava
 • prihvata odgovornost samo za svoje postupke
 • ponekad prebacuje krivicu na druge učenike
 • učestalo ometa druge učenike
 • često ugrožava, vrijeđa, ismijava i psuje druge učenike
 • neprestano izaziva sukobe
 • nikada ne poštuje pravila timskog rada
 • ne poštuje tuđa prava
 • ne želi sarađivati u otkrivanju počinioca za pojedine incidente
 • sklon je okrivljavanju drugih učenika za svoje loše postupke

3. ODNOS PREMA NASTAVNICIMA I OSTALIM RADNICIMA ŠKOLE

 PRIMJERNO VLADANJE   DOBRO                 LOŠE
 • pozitivno reagira na potrebe i zahtjeve koje nastavnici postavljaju pred njih
 • uvažavanje svih nastavnika i primjerena komunikacija s njima
 • uvažavanje svih ostalih zaposlenika Škole te primjeren način komunikacije
 • ne ugrožava sigurnosti nastavnika  i ostalih zaposlenika Škole
 • prihvatanje odgovornosti za svoje postupke
 • uglavnom reaguje  na potrebe i zahtjeve koje nastavnici postavljaju pred njih
 • uvažava samo nastavnika  predavače i prema njima imaju primjerenu komunikaciju, a ostale ne uvažava
 • ponekad ugrožava sigurnost nastavnika
 • ponekad prihvati odgovornost za svoje postupke, ali greške učestalo ponavlja
 • negativno reagira na potrebe i zahtjeve koje nastavnici postavljaju pred njih
 • ne uvažava niti poštuje autoritet nastavnika
 • svojim ponašanjem ugrožava svoju sigurnost i sigurnost nastavnika i svih ostalih zaposlenika
 • ne prihvata odgovornost za svoje postupke

 4. ODNOS PREMA IMOVINI ŠKOLE TE DRUŠTVENOM I PRIRODNOM OKRUŽENJU

PRIMJERNO VLADANJE DOBRO LOŠE
 • Čuva imovinu (učenika, školske, lične, društvene..)
 • Doprinosi ugledu škole u svim prilikama (susreti, ekskurzije, izleti, projekti,..)
 • Poštuje zabranu unošenja zabranjenih sredstava u unutrašnji ili vanjski prostor Škole
 • Poštivanje različitosti, visoka tolerancija, uvažavanje manjina
 • Prihvaćanje odgovornosti za svoje postupke
 • Posjeduje razvijenu ekološku svijest i ponaša se s tim u skladu (vodi računa o školskom interijeru i urednosti školskog okoliša)
 • Svojim ponašanjem daje primjer ostalim učenicima i upozorava i nastoji pozitivno djelovati na ostale učenike u prigodama u kojima se krši pozitivan i primjeren odnos prema imovini i okolišu itd.
 • Uglavnom čuva imovinu (učenika, školske , lične, društvene…)
 • Uglavnom se pristojno ponaša prilikom (susreti, ekskurzije, izleti, projekti,..)
 • Djelomično Poštuje zabranu unošenja zabranjenih sredstava u unutrašnji ili vanjski prostor Škole
 • Uglavnom poštuje različitosti, umjerena tolerancija i uglavnom poštuje manjine
 • Uglavnom prihvata odgovornost za svoje postupke, ali pogreške ponavlja
 • Djelomice razvijena ekološku svijest (uglavnom vodi računa o školskom interijeru i urednosti školskog okoliša)
 • U prigodama u kojima drugi krše pozitivan i primjeren odnos prema imovini i okolišu uglavnom promatrač, ne sprečava takve radnje
 • Učestalo uništava imovinu (učenika, školske , lične, društvene…)
 • Narušava ugled škole – u svim prilikama (susreti, ekskurzije, izleti, projekti,..)
 • Učestalo krši zabranu unošenja zabranjenih sredstava u unutrašnji ili vanjski prostor Škole
 • Uopće ne prihvata različitost niti manjine, niska tolerancija (prijetnje, vrijeđanje, učestali sukobi)
 • Ne prihvata odgovornost za svoje postupke
 • Nema razvijenu ekološku svijest (ne vodi računa o školskom interijeru i urednosti školskog okoliša)
 • Svojim ponašanjem loš primjer ostalim učenicima  i negativno djeluje na njih, kršeći pozitivan i primjeren odnos prema imovini i okolišu