Biblioteka

Bibliotečka  građa

Bibliotečka građa školske biblioteke je sva građa (sve knjige, svi časopisi, CD-ovi, DVD-ovi i dr.) koju biblioteka prikuplja, obrađuje i daje na korištenje svojim korisnicima (učenicima i nastavnicima).

Ko su korisnici školske biblioteke?

Korisnici školske biblioteke su svi učenici od 1. do 9. razreda naše škole, nastavnici  i stručni saradnici škole, te ostali zaposlenici škole.

Šta se nalazi u školskoj  biblioteci?

 • slikovnice za najmlađe učenike
 • knjige za djecu i mlade
 • naučno-popularna literatura
 • referentna (priručna) zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici, pravopisi, atlasi i drugi priručnici
 • časopisi i novine 
 • audio-vizualnu i elektronička građa (DVD, CD, CD-ROM, video kasete, audio kasete)
 • školski udžbenici za učenike i metodički priručnici za nastavnike

Šta možeš raditi u školskoj biblioteci?

 • posuditi odjednom dvije knjige na vrijeme do 15 dana
 • prelistavati i čitati zanimljive knjige i časopise
 • učiti, pisati zadaću
 • služiti se enciklopedijama, rječnicima i leksikonima
 • pisati referat (seminar) i istraživati literaturu koja govori o zadatoj temi