Radovi naših nastavnika u Katalogu dobrih STEM praksi

S ponosom objavljujemo da su se radovi naših nastavnika našli u Katalogu dobrih STEM praksi, izdvojeni kao najbolji primjeri koji objedinjuju sva STEM područja.
Nastavnik Emir Omerčaušević, te nastavnice Aida Bralj, Selma Kara i Arnela Tikvina uradili su neke od najkvalitetnijih i najinovativnijih priprema za svoje predmete.
Katalog je nastao kao rezultat dvogodišnjeg učešća i primjene STEM praksi u sedam škola u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Čestitamo nastavnicima na kvalitetnoj promociji imena naše škole