Sastanak Vijeća roditelja

Na sastanku Vijeća roditelja koji je održan 21.2.2018. direktor škole Džemal Juklo uručio je zahvalnice roditeljima koji su svojim velikim zalaganjem i kreativnošću dali učešće na Bazaru kreativnosti. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Amri Pintul koja je školi donirala određen dio svojih kreativnih radova, Salemu Crnomeroviću na suvenirima sa motivima našeg grada, Miri Đajo- Begić, Sabini Pintul, Izeti Tojaga i Raziji Tojaga na velikom doprinosu na polju edukacije – Zdrava ishrana te organizaciji Tugra na materijalu za rad naše Kreativne sekcije. 
Na Vijeću su razmatrani i analizirani rezultati učenika na kraju 1. polugodišta a razgovarano je o projektima koji će biti realizovani.
Hvala roditeljima naših učenika na saradnji i pomoći pri realizaciji aktivnosti u našoj školi.